Logo hemsida22

Vi värdesätter miljö och hållbar utveckling

...därför arbetar vi på Markbladet Tryckeri AB ständigt med att utveckla vårt miljö- och kvalitetsarbete för att leverera kvalitetssäkrade och miljömedvetna produkter till samtliga våra kunder. 

För att bidra till en varaktig, hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen, har Markbladet Tryckeri AB som målsättning att driva hela verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön.
En förutsättning för att ständigt förbättra företagets miljöprestanda är att alla anställda deltar aktivt i miljöarbetet. 
Vår miljöpolicy omfattar all verksamhet vid Markbladet Tryckeri AB, såsom produktion, administration, drift och underhåll. 

vår elförsörjning består till 100% av  
grön el från vattenkraft

Skene 7/2 2023: Markbladet Tryckeri AB kan numera titulera sig som världens snabbast licenserade Svanenmärkta tryckeri. 

Endast obestruket miljövänligt papper

Vårt svanenmärkta tryckeri satsar enbart på obestruket papper för mer miljötänkande produkter och en hållbar utveckling i branschen. Att pappret är obestruket innebär att det inte har något bestrykningsskikt på ytan - utan är ett naturligt papper rakt igenom.
Miljöpåverkan är alltså mindre eftersom det går år mindre energi att både ta fram och trycka på obestruket papper än det glättade pappret i heatset-produktionen.

Vi tror på hållbara trycksaker, Svanenmärkningen understryker det. För att en trycksak ska kunna Svanenmärkas måste hårda krav uppfyllas; från skogsbruk genom hela produktionskedjan till tryckeri och avfallshantering. För att vara ett Svanenmärkt tryckeri måste det även finnas bra rutiner för miljöarbete. Alla våra avfall och utsläpp måste tas om hand eller återvinnas.

Den Svanenmärkta trycksaken ska också vara återvinningsbar, det innebär att exempelvis tryckfärg, lim och papper ska vara miljöanpassade. Därför kan vi stolt säga att en trycksak från vårt Svanenmärkta tryckeri tillhör en av de mest miljöanpassade produkterna på marknaden.

Läs mer om Svanen miljömärkning på www.svanen.se

Frågor? Ring Ulf Johansson
Frågor? Ring Ulf Johansson