Logo hemsida22

miljöpolicy

markbladet tryckeri skall erbjuda:

 • Reklam- och informationsprodukter av hög professionell standard.
 • Högkvalitativa trycksaker

För detta krävs kvalificerad och kunnig personal, högkvalitativ teknisk utrustning och professionella samarbetspartners. För att bidra till en varaktig, hållbar utveckling och ett samhälle som fungerar enligt kretsloppsprincipen, skall Markbladet Tryckeri AB driva hela verksamheten med minsta möjliga påverkan på miljön. En förutsättning för att ständigt förbättra företagets miljöprestanda är att alla anställda deltar aktivt i miljöarbetet.
Miljöpolicyn omfattar all verksamhet vid Markbladet Tryckeri AB, såsom produktion, administration, drift och underhåll.

detta innebär att vi på markbladet tryckeri ab skall:

 • Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
 • Följa produktvalsprincipen- att sämre produkter, teknik och processer skall kontinuerligt bytas mot bättre.
 • Ständigt sträva efter att förbättra nyttjandet av våra resurser.
 • Använda miljöanpassade material och metoder.
 • Ta hand om restprodukter på ett kretsloppsanpassat sätt.
 • Ta hänsyn till miljöaspekter vid val av leverantör, entreprenör och uppdragstagare.
 • Främja och uppmuntra miljömedvetandet hos samtliga medarbetare samt göra dem medvetna om sitt miljöansvar.
 • Påverka, ställa krav på och aktivt samarbeta med andra företag, myndigheter och organisationer i strävan för en hållbar utveckling.
 • Följa miljölagstiftningen och på ett ansvarsfullt och vederhäftigt sätt använda miljöargument i marknadsföringen.