Logo hemsida22

Vi investerar i kvalitet

I januari 2016 skrev vi ett avtal gällande en stor investering till vår tryckpress för att förbättra kvalitén och jämnheten i det vi producerar. Installationen utfördes av DCOS Sweden och innefattade avsevärd förbättring av vår maskinpark och den allra senaste tekniken i branschen tillsammans med en rapportmjukvara som ger våra kunder full kontroll över sina produkter.

Investeringen innefattar två olika kamerasystem som är direkt uppkopplade mot vår tryckpress som ständigt mäter densitet(CRC4), register(CRC4) och avskärning(PTC4) och gör direkta förändringar i tryckpressen innan människan hinner reagera. Systemet ger oss fullständiga rapporter i alla våra produktioner vilket gör att vi kan se all relevant data över hela produktionen.

Automation Drive & Controls
Automation Drive & Controls