Logo hemsida22

investeringar

Under 2019-2024 investerar vi i vår anläggning. För våra kunder, anställda och för vår framtid tillsammans. Nu vill vi ta chansen att berätta kort om vad vi håller på med mellan tryckningarna. 

CTP & Framkallare 

Under Q1 2023 sätter vi in två nya CTP linor från Dotline med tillhörande framkallare från Glunz & Jensen. Var och en av linorna ökar vår hastighet med 50%, vilket innebär att vi ökar vår kapacitet med cirka 100 plåt per h. 
Värde: 3 000 000 kr

Fals 3
Under Q3-Q4 2022 sätter vi in en tredje fals i vår anläggning. För att kunna erbjuda marknaden mer kapacitet, kortare ledtider och högre hastigheter. Falsen skall vara i produktion i december 2022. 
Värde: 5 500 000 kr

Utbyggnad

För att få plats med nya maskiner och fler pallar med tidningar behöver vi bygga ut. Q3-Q4 2022 bygger vi ut vår anläggning med en ny hall för bättre logistik och mer effektiv arbetsplats. Ny verkstad, rulluppställning och reservdelslager.
Värde: 3 500 000 kr 

Retrofit
För att vara en stabil aktör i många år framöver har vi valt att göra en retrofit av vår elektriska drift. Vi byter helt enkelt ut gamla delar och gör befintligt drivsystem utbytbart 1 - 1 mot nya delar vid behov. Detta gör oss mer leveranssäkra och innebär att vår maskinparks elektriska system är uppsäkrat i ytterligare 20 år. Arbetet utförs av DCOS - Sweden under 2023
Värde: 2 000 000 kr . 

Häftutrusting
Q2 2022 -  En ny bilagehäft från Tolerans AB. 
Nu kan vi häfta bilagor online och blir än mer konkurranskraftiga på såväl tidning som DR med bilagor. Vi kan med nya utrustningen från Tolerans häfta och trycka upptill 45 000 exemplar inklusive bilagor per h. 
Värde: 1 500 000 kr 

Robot
Framtiden är här, två st collaborativa robotar som kan arbeta sida vid sida med människan. Fanny och Alexander är våra nya stjärnskott som vi planerar ska hjälpa oss med tunga och repetitiva arbetsuppgifter.
Installeras: Q1 2023
Värde: 2 400 000 kr

Limsystem
- Ett helt nytt limsystem från Planatol (www.planatol.de/en/).
Branschens bästa limsystem. 5 munstycken. 4 + 3 möjliggör lim upptill 20 sid BR samt 20 + 16 fördelat i två falsar. 
Installeras: 2019
Värde: 800 000 kr

Utbyggnad av Trycktorn
- Anläggningen byggs ut med ytterligare ett trycktorn till total 6 torn och 2 falsar. Detta möjliggör dubbelproduktion upptill 24 sidor i 90 000 exemplar per timmen och max 48 sidor, 45 000 exemplar per timme. 

Installationen utförs tillsammans med DCOS Sweden och Tensor. Investeringen består av:
- Tensor T400, 560mm 
- AR70 rullställ(Amal)
- Infeed 
- DCOS Inspektionssystem, med 2xCRC4 och 1xPTC4 kameror för nya tornet. Automatisk Densitet och Register. 
-Retrofit och integrering i nuvarande anläggning. 
- Investeringen innefattar även ombyggnad av lokal. 

Installeras: Q3-Q4, 2019
Värde: 5 000 000 kr
Läs mer om Tensor T400 & Inspektionssystem. 

Häftutrusting
-  Två nya häftar från Tolerans AB, (https://www.tolerans.com/). Installation: Q2/Q3 2019.
Stor produktionsuppdatering som kommer underlätta produktion. Minskar häftens storlek och minimerar dagens omfattande service- / underhållsarbete. 
Installeras: Bokat Q3 2019
Värde: 1,6 miljoner.

Skärkniv
-  Inline Slitter system, Tolerans AB, (https://www.tolerans.com/). Installation: Q2/Q3 2019.
Skärkniv för att möjliggöra lösa Tabloidbilagor i Broadsheet. Vi har tagit oss in på en marknad som efterfrågar speciallösningar. Tolerans AB har hjälpt oss uppnå detta kundönskemål. 
Installeras: Bokat Q3 2019
Värde: 400 000 kr

Reningssystem - Klimatsmart
-  Processvattenreningssystem, ”WasteMatic” från Inventor(www.inventor.se). Installation: april 2019.
Vi vill bli en mer miljövänlig anläggning som minimerar våra utsläpp. Vi vill också öka vår kontakt med Inventor som idag har hand om våra fuktramper och fuktskåp.
Installeras: Q2 2019
Värde: Ovärderligt för oss och vår Miljö

Rullställsuppgradering
-  Uppgradering av Blacktabläsare Rullställ, för kunna växla vid mindre DIA. AMAL WEBLINE. http://www.webline.se/.
Installeras: 2020
Värde: 100 000 kr

Falsrenovering
-  Falsrenovering Fals 1 och 2, MANROLAND Trollhättan.
Inspektion Vår 2019, genomförande Q2-Q3, 2019 och 2020.
Installeras: Bokat Q3-Q4, 2019
Värde: 2 000 000 kr

Om det lilla FAMILJEFÖRETAGET
- där alla kunder är stora!

Markbladet Tryckeri AB grundades 1967 av Birger Hammarström. Verksamheten bedrevs från början som ett reklamblad och senare en gratistidning med eget tryckeri. Hans barn Dan, Matz och Lizkulla var tidigt involverade i versamheten och tryckeriverksamheten lämnades senare över till Dan. Han kom att äga och driva tryckeriet tillsammans med sin fru Ann fram till 2014 då sonen Christofer tog över VD-posten. Dan sitter fortfarande kvar som ägare och styrelseordförande i Markbladet Tryckeri som 2018 firade 50 år. 

Verksamheten drivs idag med en stor framtidsanda och fokus på utveckling - vi vill vara en stark aktör i framtiden. Tryckeriet är beläget i Skene, Marks kommun. Du möter oss i mitten av triangeln Göteborg, Varberg och Borås.

Vårt läge ger oss goda logistiska möjligheter, vi levererar varje vecka tidningar PostNord, SDR, VTD, Bring m.fl i hela landet. Upplagor från 1 000 tidningar till miljontals är vardag för oss.        

Kanske är det ingen slump att just Markbladet Tryckeri har haft ICA som kund i över 30 år? Ett familjeföretag med höga målsättningar som sätter ett högsta värde på dig som kund - oavsett storlek.