Logo hemsida22

EST 1967, bIRGER hAMMARSTRÖM - KONSTNÄR & ENTREPRENÖR

Vår historia sträcker sig tillbaka till november 1967 då grundaren Birger Hammarström slet hårt för att hinna ge ut sitt första annonsblad innan årsskiftet. Tanken var genialisk; han ville få ut ett blad innan det blev 1968 så att han vid nästa utgivning kunde skriva ”årgång 2” på bladet.
 

"Jag började vid ett litet ritbord i sängkammaren (faktiskt) i en lägenhet i Borås. Då sköttes tryckningen av ett tryckeri och sättningen skedde med en gammal Varityper och gnuggisar"

                                      Birger Hammarström, grundare


Företaget hette Markbladet AB fram till år 2000 då verksamheten delades upp i tre delar där tryckeriverksamheten tog namnet Markbladet Tryckeri AB.
2006 investerades i den moderna tryckpressen HILINE 45 från Manugraph. Tryckpressen kan producera 90,000 ex per timme och från 4 till 40 sidor online inklusive bilagor. Tryckeriet har även möjlighet till sidomfång över 100 sidor, trimning (on- och offline), inkjet i sin packsal/efterbehandling.