Logo hemsida22

Kvalitetspolicy

kundfokus, ledarskap, medarbetare & utveckling är värdefulla ord för oss

  • Vi ska vara lyhörda gentemot våra kunder för att på så vis ta del av deras åsikter och öka möjligheten att driva verksamheten framåt.
  • Ledarna inom organisationen ska ständigt visa sitt engagemang för att kvalitetssäkra våra produkter samt sätta upp mätbara mål som kontinuerligt följs upp och mäts.
  • Samtliga medarbetare på Markbladet Tryckeri ska såväl individuellt som tillsammans med sina arbetskamrater ta ansvar för kvaliteten i arbetet och ständigt sträva efter att utveckla verksamheten och uppnå de mål samt önskade resultat som företaget satt upp.
  • Markbladet Tryckeri AB ska ständigt sträva efter att förbättra och utveckla sin verksamhet. Detta ska ske genom mätbar kartläggning och dokumentering av verksamheten, tydligt uppsatta mål samt problematisering och analysering av materialet för att finna vägar mot en framtid med felfria kundrelationer och en optimal produktion.

 

Mål inom kvalitetsarbete
  • Leva upp till alla lagar och krav från myndigheter.
  • Leverera felfria produkter och tjänster till minst kundens förväntade kvalitet.
  • Ha ett ständigt pågående förbättringsarbete.
  • Ständigt mäta kvalitet och kundnöjdhet.
  • Ständigt föölja marknadsutvecklingen och ha vetskap om den senaste teknologin i branschen.
  • Ha de certifieringar som branschen kräver.